projekty
SPRZECIW KOALICJI WOBEC TZW. USTAWY ANTYDYSKRYMINACYJNEJ

Grzegorz Strzemecki, przedstawiciel Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin a zarazem Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY, wziął udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej poselski projekt ustawy w zakresie równego traktowania (tzw. “ustawy antydyskryminacyjnej”). W imieniu OIR oraz Koalicji wyraził bardzo krytyczną ocenę wspomnianego projektu.

Koalicja w najbliższym czasie przygotuje pisemne stanowisko w sprawie projektu ustawy antydyskryminacyjnej. Po przyjęciu przez koalicjantów zostanie ono przesłane do Sejmu.

downloadDO POBRANIA
Projekt ustawy - druk sejmowy nr 1051 - tekst - PDF

· Relacja filmowa z posiedzenia http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=74E588A5BAED8652C1257CBA0040C8AF
[wystąpienie G. Strzemeckiego między 16:28 a 16:30]


Relacja „Gazety Wyborczej” z posiedzenia http://wyborcza.pl/1,75478,15845368,Przeciwnicy_gender_chca_pracowac_nad_ustawa_rownosciowa_.html
     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
  • Koordynacja programowa:
    Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
  • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
    Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
  • Koordynacja organizacyjna:
    Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry