Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych organizuje coroczne Zjazdy Rodzin Wielodzietnych połączone z piknikiem oraz Galą Białego Bociana  i Jego Pomocnika.

Gale Białego Bociana odbywają się pod hasłem ,,Być dobrym jak chleb”

Podczas Zjazdu rodzin wielodzietnych Kapituła wręcza Nagrodę Białego Bociana w formie statuetki ,,bociana na dębie”:

Nagroda Pomocnika Bociana ma formę  statuetki ,, zielonej żaby”  - symbol wsparcia materialnego, rzeczowego, finansowego i składania w ofierze czasu na rzecz drugich.

http://wielodzietni.org.pl/historia-bialego-bociana-i-pomocnika-bociana