projekty
KONFERENCJE: CZY RODZICE DECYDUJĄ O WYCHOWANIU SWOICH DZIECI?

Czy rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci?
Konferencja rodzinna.

Kraków, 26 stycznia 2014 r., godz.16-20
http://rodzicedecyduja.pl

DLA RODZINY – Koalicja Obywatelska

W niedzielne popołudnie i wieczór 26 stycznia 2014 odbyła się Krakowska konferencja rodzinna, adresowana do środowisk rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich, którym zależy na dobru rodziny. Była to jednocześnie inauguracja ogólnopolskiego cyklu różnorodnych konferencji nt. rodziny i wychowania, które odbywają się sukcesywnie w wielu miastach w Polsce. Ich gospodarzami są organizacje obywatelsko-rodzicielskie, skupione w Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY i współpracujące z sobą w różnorodnych inicjatywach na rzecz rodziny.

Wspólny projekt rozpoczęliśmy w Krakowie konferencją o charakterze rodzinnym, z aktywizującym udziałem całych rodzin z dziećmi. Jej uczestnikami było ponad 150 osób dorosłych, głównie rodziców, oraz ok. 100 dzieci.

Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi m.in. na takie pytania:

- wychowanie dzieci i młodzieży to sprawa państwa czy rodziców?
- kto ma rację w sporze o gender?
- czy Konstytucja wystarczy by ochronić rodzinę?
- jak pomagać dzieciom w dojrzewaniu do miłości?

Prelegentami części głównej wykładowej byli:

- prof. dr hab. Franciszek Adamski,
socjolog i pedagog społeczny, nestor polskiej socjologii, profesor UJ i KUL,
- dr Piotr Mostowik,
prawnik, znawca międzynarodowego prawa rodzinnego, adiunkt UJ,
- dr Marek Babik,
pedagog i ekspert w zakresie edukacji seksualnej, adiunkt Akademii Ignatianum.

W trakcie wystąpień i dyskusji dzieci miały w osobnych salach zabawy i konkursy, zorganizowane przez grupę opiekunek i pedagogów zabawy.

Po dyskusji panelowej i przerwie na poczęstunek odbył się energetyzujący koncert zespołu dziecięcego, składającego się z dzieci, które przybyły na konferencję razem ze swoimi rodzicami oraz z muzykującej młodzieży i niektórych rodziców – uczestników konferencji. Koncert i wspólne śpiewanie nosił nazwę „Rodzina = dobra marka”.

Realizacja całego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pomocy ok. 40-osobowej grupy wolontariuszy, którzy ze względu na temat i adresatów konferencji, chętnie podjęli różnorodne i odpowiedzialne prace organizacyjne.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy wystosowali „Apel rodziców” - czytaj: PDF skierowany do władz państwowych i samorządowych oraz do społeczeństwa polskiego. Jego treść stanowi załącznik tego komunikatu.

W związku dużym poruszeniem i zainteresowaniem krakowską konferencją rodzinną, jest planowana jej druga edycja.

Te i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://rodzicedecyduja.pl

Organizatorami konferencji przeprowadzonej w krakowskiej Akademii Ignatianum były dwie organizacje pozarządowe z Krakowa, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW) i Instytut Rozwoju Społecznego.

W najbliższych miesiącach odbędą się konferencje o podobnej tematyce w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Gliwicach i Radomiu. W planach jest organizowanie podobnych wydarzeń w innych miastach. W razie zainteresowania można się zgłaszać do inicjatorów konferencji krakowskiej.

wywiad

wywiad

ZAŁĄCZNIKI
 
ORGANIZATORZY

Jacek Gazda
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW)
ul. Kopernika 26 ; 31-501 Kraków
Tel./fax 12 430 31 45 ; Tel. kom: 792 768 002
E-mail: gazda@schdw.org.pl ; http://www.schdw.org.pl/

Wojciech M. Słonina
Instytut Rozwoju Społecznego (IRS)
Rynek Podgórski 9 ; 30-518 Kraków
Tel.: 517 212 084
E-mail: irs@poczta.pl ; http://instytut.pl.tl

 
Współorganizatorzy całego cyklu i gospodarze kolejnych konferencji nt. rodziny i wychowania:
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN – Lublin,
Kongres Rodzin – Poznań,
Obywatelska Inicjatywa Rodzin – Warszawa,
Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw – Lublin i Radom,
Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców – Gliwice. 
     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
  • Koordynacja programowa:
    Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
  • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
    Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
  • Koordynacja organizacyjna:
    Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry