projekty
FAMILY GROUP CONFERENCES

W imieniu Stowarzyszenia Rodzin im. bł Mamy Róży, chciałabym zaprosić wszystkich zainteresowanych na seminarium dotyczącego Family Group Conferences - skutecznej metody wspierania rodzin w kryzysie.

„Family Group Conferences: skuteczna metoda wspierania rodzin trudnych i patologicznych”.
9-10 kwietnia 2014, Dom Pielgrzyma „Amicus”, ul. Hozjusza 2, Warszawa

Kwestia zaangażowania i metod interwencji państwa wobec rodziny jest przedmiotem ożywionej dyskusji. System stosowany w Polsce ma wiele wad, z których zdają sobie sprawę również pracownicy instytucji pomocy społecznej.

Od lat 80. w kilku państwach świata działają Family Group Conferences – oddolne grupy pomocowe, wspierające rodzinę dotkniętą problemem, nastawione na wzmacnianie jej kompetencji i wypracowanie planu samodzielnego wyjścia z kryzysu. Metoda ta pozwala radykalnie obniżyć odsetek interwencji takich jak nadzór kuratorski czy umieszczanie w placówkach opieki zastępczej lub w ośrodkach poprawczych.

Na naszym seminarium Rob van Pagee, wieloletni pracownik organizacji związanych z opieką społeczną, założyciel Eigen-Kracht Centrale – holenderskiego Centrum na Rzecz Umacniania Rodziny – zaprezentuje metodę FGC, jej różnorodne zastosowania, badania oraz studia przypadków. Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia i poznania podejścia FGC dzięki formule interaktywnego warsztatu.

Dwudniowe seminarium skierowane jest do osób zaangażowanych w działania na rzecz wspierania rodzin w trudnej sytuacji, pracowników organizacji pomocowych i przedstawicieli opieki społecznej zaangażowanych w pracę z dziećmi i rodzinami doświadczającymi różnego rodzaju patologii społecznych.

Więcej informacji o FGC, plan warsztatów i szczegóły organizacyjne na stronie www.seminarium.mamaroza.pl


     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
  • Koordynacja programowa:
    Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
  • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
    Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
  • Koordynacja organizacyjna:
    Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 





 
strzałka do góry