projekty
KONFERENCJA: SIŁA i SŁABOŚC RODZINY w POLSCE i EUROPIE
DEBATA

Akademia Rodziny zaprasza w piątek 9 maja, o godzinie 16:00 na Mszę Świętą w Gliwickiej katedrze w intencji polskich rodzin, a po niej do centrum Edukacyjnego im Jana Pawła II na konferencję p/t Siła i słabość rodziny w Polsce i Europie.

Wystąpi ks. Prof. Paweł Bortkiewicz TChr, który odprawi również Mszę Świętą dr, Joanna Banasiuk, Mariusz Dzierżawski, Zbigniew Barciński i inni. Wstęp wolny!

Polska staje się samotną wyspą w coraz bardziej zdegenerowanej cywilizacyjnie Europie. Mimo że destrukcja więzi rodzinnych nie postąpiła jeszcze u nas w takim stopniu jak na zachodzie, to jednak rozkład postępuje. Równoczesnie rodzi się coraz większy opór wobec lewackiej inżynierii społecznej.

W czasie wzmożonych ataków na Rodzinę, a przez nią również na Kościół i Naród Polski prowadzimy w Gliwicach różne inicjatywy społeczne w jej obronie. Wymienię tu tylko uczestnictwo w kolejnych społecznych akcjach ustawowych, organizację marszów dla życia i rodziny, działalność edukacyjną, Internetowy kurs anty-gender itd.

Centralnym wydarzeniem tych działań w tym półroczu będzie majowa konferencja, na którą zaprosiliśmy znakomite osoby znane z szerokiej działalności naukowej i praktycznej, a także z głębokiej wiary.

I tak Konferencję rozpocznie Mszą Świętą, a potem wykładem ks. Prof. Paweł Bortkiewicz TChr profesor teologii specjalizujący się w zakresie teologii moralnej; w latach 2002-2008 r. dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 2002 - dyrektor Centrum Etyki UAM w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003), członek Rady Programowej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, redaktor naczelny miesięcznika biblijno-liturgicznego "Msza Święta". Od 2002 r. dziekan Wydziału Teologicznego - po wygaśnięciu kadencji 31 sierpnia 2008 r., następnego dnia objął funkcję prodziekana ds. nauki i współpracy naukowej. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Decyzją Prezydenta RP z dnia 14 lutego 2007 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.
Wykład "Od małżeństwa naturalnego do związku narzuconego. O inżynierii społecznej w Polsce." pokaże nam stan naszych rodzin ich problemy i zagrożenia.

Następnie wystąpią przedstawiciele organizacji, które praktyczmie na różnych polach bronią rodziny. Są to:

dr. Joanna Banasiuk - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym zwłaszcza w problematyce prawa własności intelektualnej. Za swoją rozprawę doktorską pt. "Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim" otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VIII edycji konkursu na prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Praca zyskała też uznanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Autorka zdobyła nagrodę za kreatywność w kategorii najlepsza praca naukowa z prawa własności intelektualnej (WIPO Award for Creativity in the category: Best Intellectual Property Scientific Work). Jeszcze w trakcie studiów odbyła roczne stypendium naukowe na Wydziale Prawa Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy). Ukończyła również z wyróżnieniem studia muzyczne w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina.
Dr Joanna Banasiuk reprezentuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. w polskim komitecie krajowym Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z nas". Instytut Ordo Iuris dostarcza bezpłatnie analizy prawne aktów krajowych i unijnych, dając obrońcom życia i rodziny doskonałe narzędzia prawne, dla posłów wręcz niezastąpione.

Zbigniew Barciński - prezes stowarzyszenia pedagogów NATAN, inicjator Dla Rodziny - koalicji obywatelskiej, skupiającej prawie 50 inicjatyw i stowarzyszeń broniących rodziny. Koalicja podejmuje liczne inicjatywy - miedzy innymi uczestniczy w pracach sejmowych komisji, przy ustawach dotyczących życia i rodziny.
"Dla Rodziny" - uczestniczy też jako czynnik społeczny w kampanii do Europarlamentu rekomendując kandydatów rokujących obronę wartości cywilizacyjnych w Parlamencie Europejskim.

Mariusz Dzierżawski - polski polityk, przedsiębiorca i działacz społeczny. Były prezes Stronnictwa Polityki Realnej i wiceprezes Unii Polityki Realnej. Kandydat do Senatu RP w wyborach w 1991 i 1997 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie[2] w latach 1993 i 2002-2006. W drugiej połowie lat 90. działał w Warszawskim Komitecie Walki z Pornografią. Założyciel Fundacji Pro – prawo do życia. Organizator kampanii antyaborcyjnych Fundacji Pro., między innymi wystawy "Wybierz Życie" eksponowanej w ponad 300 miejscowościach w Polsce, licznych pikiet antyaborcyjnych i społecznych akcji ustawodawczych zakazujących aborcji[10]. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji". Akcje Fundacji wywołują mocny sprzeciw zwolenników aborcji i mobilizację obrońców życia. W roku 2011, projekt ustawy antyaborcyjnej (Dzierżawski stał na czele komitetu popierającego projekt) uzyskał ponad 450 000 podpisów poparcia. Inicjator trwającej obecnie akcji ustawowej Stop pedofilii.

Marek Waniewski - inicjator Gliwickiego Klubu Frondy, współtwórca Akademii Liderów Opinii i internetowego kursu Gender - ukryta prawda .

Mamy nadzieję, że konferencja zachęci do działania szerokie rzesze słuchaczy, i będzie dla nich drogowskazem w drodze do lepszej Polski - wolnej od totalitaryzmów, w której rodzina bedzie uprzywilejowana.

Organizatorzy:
Gliwicki Klub Frondy i Instytut Globalizacji we współpracy z Kurią Gliwicką.


KONFERENCJA:
Siła i słabość rodziny
w Polsce i Europie.

Konferencja jest współorganizowana przez członków Koalicji. W programie są przewidziane wystąpienia przedstawicieli organizacji tworzących Koalicję.

Informacje o konferencji http://fronda.gliwice.pl/news.php5?id=999

 

     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
  • Koordynacja programowa:
    Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
  • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
    Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
  • Koordynacja organizacyjna:
    Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry